0

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ บริษัท พัชรกานดา จำกัด ลงนาม MOU ด้านวิชาการและการพัฒนารูปแบบการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือ บริษัท พัชรกานดา จำกัด ลงนาม MOU ด้านวิชาการและการพัฒนารูปแบบการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


2022-04-19 15:06:46

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ยงยศ  ธรรมวุฒิ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายวิลิต  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการ บริษัท พัชรกานดา จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนารูปแบบการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ บริษัท พัชรกานดา จำกัด โดยมีสักขีพยานทั้ง 2 องค์กร ประกอบด้วย นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์  ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดร.ภก.ปรีชา  หนูทิม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นางกิ่งกานต์ เตชะไพบูลย์  บริษัท พัชรกานดา จำกัด และ นายบำรุง  วินิตวัฒนคุณ บริษัท พัชรกานดา จำกัด ร่วมลงนาม สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ คือ เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน พัฒนารูปแบบการให้บริการคลินิกกัญชา พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับปลูกพืชสมุนไพรและกัญชาเพื่อการแพทย์ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์ พัฒนาศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมุนไพรเพื่อการแพทย์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ พัฒนาศูนย์รวมการจับคู่ธุรกิจที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจรตามมาตรฐาน เพื่อรองรับการให้บริการแก่คนไทยและชาวต่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยการดูแลสุขภาพ และเรียนรู้ธรรมชาติจากพืชสมุนไพร ส่งเสริมการปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ให้เป็นที่รู้จักระดับโลก และ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เป็นต้น งานจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี