0

Thank you for your support ทุกคำสั่งซื้อ เป็นแรงสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยทุกคน

Thank you for your support ทุกคำสั่งซื้อ เป็นแรงสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยทุกคน


2021-11-12 16:19:20
ทุกคำสั่งซื้อของทุกท่าน ทำให้ บ้านนาวิลิต ยังคงเป็นอีกหนึ่งแรงในการสนับสนุนเกษตรกรชาวไทยทุกคน และชาวบ้านชุมชนที่ทำงานฝีมือ ให้ยังคงไว้ซึ่งวัฒธรรมดั่งเดิมอันดีงาน รวมไปถึงวีถีชีวิตดั่งเดิม และยังคงทำให้อาชีพเหล่านั้นได้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน ให้มีรายได้สืบต่อไป พร้อมกับลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าของบ้านนาวิลิตเข้ามา ได้รับสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ ในราคาที่จับต้องได้ สืบต่อไปเช่นกัน เพราะสุขภาพดี มีขายที่บ้านนาวิลิต ?

? สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ >> https://shp.ee/mffwz8h
? พรีออเดอร์ผักผลไม้ออร์แกนิค >> Line : @baannavilit
? พรีออเดอร์อาหารคลีน >> Line https://lin.ee/2uQYQXa
? ผูกปิ่นโตข้าวสารออร์แกนิค >> Tel. 089 481 8976
? ร้านบ้านนาวิลิต อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ราชดำริ ชั้น1