0

“ผมคิดว่าการทำนามันไม่ใช่แค่ไถหว่านเพาะปลูกเหมือนต้นไม้ แต่หมายถึงการสร้างชีวิตของเราขึ้นมา”

“ผมคิดว่าการทำนามันไม่ใช่แค่ไถหว่านเพาะปลูกเหมือนต้นไม้ แต่หมายถึงการสร้างชีวิตของเราขึ้นมา”


2020-05-28 09:46:38

“ผมคิดว่าการทำนามันไม่ใช่แค่ไถหว่านเพาะปลูกเหมือนต้นไม้ แต่หมายถึงการสร้างชีวิตของเราขึ้นมา”

วิลิต  เตชะไพบูลย์

ประธานบริษัท บ้านนาวิลิต จำกัดนาวิลิต สืบสานวิถีเกษตรธรรมชาติเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมเส้นทางเดียวกัน เราจึงได้เปิดร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ออร์แกนิคปลอดสารพิษ ที่ได้จากกลุ่มเกษตรกรชาวไทย ให้เป็นช่องทางสร้างรายได้นอกเหนือจากที่จำหน่ายในท้องถิ่นของตัวเอง โดยใช้ชื่อร้านว่า บ้านนาวิลิต


บ้านนาวิลิต เริ่มเปิดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 โดยรวบรวมอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ออร์แกนิคปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆ คน และยังสามารถช่วยค้ำจุนสิ่งแวดล้อม ตลอดจนโลกกลมๆ ใบนี้ให้ได้เดินไปพร้อมๆ กันได้


คุณวิลิตได้กล่าวไว้ว่า "ผมคิดว่าการทำนามันไม่ใช่แค่ไถหว่านเพาะปลูกเหมือนต้นไม้ แต่หมายถึงการสร้างชีวิตของเราขึ้นมา ชีวิตที่เป็นจริง และเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตคนเราจึงไม่ใช่แค่ข้าวปลาอาหารที่เป็นรูปธรรม หรือข้าวปลาอาหารที่ตีราคา แต่หมายถึงว่า เราคงต้องสร้างอะไรอีกหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัว ชีวิตชุมชนที่ถูกทำลายหายไป ที่จะต้องมาพร้อมกับการฟื้นฟู เพราะฉะนั้นผมคิดว่า บางทีอาจจะไม่ได้หมายถึงแต่ผู้ต้องการจะไปปลูกข้าว แต่ผมอยากจะเชิญชวนให้พวกเราในสังคมที่กำลังมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลก และความเสื่อมสลายทั้งหลายในโลกนี้ มาช่วยกัน “ฟื้นสิ่งที่เราเสียไป” โดยเอาเรื่อง “ข้าว” เป็นอุทาหรณ์ ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ คุณค่าในครอบครัวที่เราให้ความสำคัญน้อยลง เพราะถูกกระแสการแข่งขันมันดึงออกไป รวมถึงเรื่องเพื่อน ตลอดจนความสำคัญที่เราจะโยงใยกันให้มันเป็นชุมชน เป็นเครือข่ายที่จะเกื้อหนุนกันและกัน ประคองซึ่งกันและกัน ในสภาวะที่กระแสโลกมันถาโถม เอารัดเอาเปรียบ เพื่อให้เราที่เป็นประชาชน ไม่ว่าจะเป็นคนเมือง คนชนบท หรือคนทุกๆ สังคมได้เติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครมาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน"ดังนั้น บ้านนาวิลิต จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา โดยที่แหล่งผลิตของเราอยู่ที่ ท่ายางเพชรบุรี มีข้าวสารออร์แกนิคที่เรานั้นได้ปลูกและผลิตเองทุกขั้นตอนด้วยกระบวนการแบบดั่งเดิมและแบบธรรมชาติ และรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นออร์แกนิค ที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการปรุงแต่งทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลโตนดออร์แกนิคแท้100% ดอกเกลือทะเล น้ำตาลอ้อย น้ำผึ้งอมก๋อย และน้ำผึ้งป่าหนองหญ้าปล้อง และรวมไปถึงสินค้าของเกษตรกรชาวไทยในกลุ่มเครือข่ายของบ้านนาวิลิตเอง ที่เราได้คัดสรรแต่สิ่งที่ดี และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของเรา


และพร้อมจัดส่งมาจำหน่ายให้คนในเมืองได้เลือกใช้และเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายที่ บ้านนาวิลิต อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ชั้น 1 หรือสามารถสั่งซื้อสินค้าออร์แกนิคของเราได้ในช่องทางออนไลน์ Shopee : https://shopee.co.th/baannavilitLine @baannavilit

Facebook บ้านนาวิลิต

Tel. 0894818976

เพราะสุขภาพดีมีขายที่บ้านนาวิลิต


ขอขอบคุณบทความดีๆจาก http://setravelinformation.blogspot.com/2012/10/blog-post_19.html