0

เร็วๆนี้ พบกับ บ้านนาวิลิต สาขา 2 ที่สุวรรณภูมิ

เร็วๆนี้ พบกับ บ้านนาวิลิต สาขา 2 ที่สุวรรณภูมิ


2021-10-08 14:13:32

เร็วๆนี้ เตรียมพบกับ ร้านบ้านนาวิลิต สาขา2 สุวรรณภูมิ ที่อัดแน่นไปด้วยพื้นที่ที่กว้างกว่าเดิม เพราะเราจะยกสวนที่ท่ายาง เพรชบุรี มาไว้ที่สุวรรณภูมิ ไม่ว่าจะเป็นแปลงผัก นาปลูกข้าว แหล่งผลิตสินค้าออร์แกนิค และแหล่งจำหน่ายสินค้าออร์แกนิค รวมไปถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ขนายย่อยให้คนกรุงได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวนาดั่งเดิม และรวมไปถึงเป็นสถานที่พักผ่อนอีกที่หนึ่งของคนกรุงเทพฯ ทั้งนั่งชิวชมบรรยากาศเขียวสดใส และเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยสดๆจากสวนของเรา และรวมไปถึงอีกมากมายในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น เร็วๆนี้ ที่บ้านนาวิลิต สาขา2 สุวรรณภูมิ