0

บ้านนาวิลิตร่วมบริจาคข้าวเหนียวหอมภูพานในโครงการ Food For Fighters ข้าวเพื่อหมอ

บ้านนาวิลิตร่วมบริจาคข้าวเหนียวหอมภูพานในโครงการ Food For Fighters ข้าวเพื่อหมอ


2020-04-27 11:24:13

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา ร้านบ้านนาวิลิต ได้นำข้าวเหนียวหอมภูพานออร์แกนิคจำนวน 500 กิโลกรัม สนับสนุนให้กับร้านอาหารเพื่อนำไปทำอาหารเข้าร่วมโครงการ #FoodForFighters #ข้าวเพื่อหมอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดส่งเสบียงสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้วิกฤต COVID-19 ที่กำลังถาโถมอยู่ในปัจจุบันนี้ #บ้านนาวิลิต ขอขอบคุณและขอเป็นแรงใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้มีอาหารที่ดี มีคุณประโยชน์ครบ 5 หมู่ และอิ่มท้อง พร้อมฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน ?