ชวนทุกคนมารู้จักกับ บ้านนาวิลิต สุวรรณภูมิ


2022-09-01 11:35:33
#บ้านนาวิลิต
#สวนป่าผสมผสาน
#medicaltourism

โครงการบ้านนาวิลิต สุวรรณภูมิ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคุณวิลิต เตชะไพบูลย์ ที่จะผลักดันให้สมุนไพรไทยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยคุณวิลิต มีวิสัยทัศน์เล็งเห็นถึงความสำคัญของพืชสมุนไพร และความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาพืชสมุนไพรเหล่านี้ เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยนั้นเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพรได้ดี  และมีความหลากหลายของสายพันธุ์ตามธรรมชาติ 


จึงได้มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณสุวรรณภูมิกว่า 490 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้าง ให้กลายเป็นสวนป่าแบบผสมผสาน มีการเริ่มทดลองปลูกพืชท้องถิ่น และสมุนไพรต่างๆ และยังมีการทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำผลผลิตเหล่านี้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นยา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย

SHOP INFO

ข้าวมะลิแดง ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิ ข้าวเล็บนก ข้าวกันตัง น้ำตาลโตนด น้ำตาลอ้อย น้ำผึ้งป่า เกลือทะเล ฯลฯ 

ONLINE STORE

Baannavilit Shopee

ติดต่อ

TEL : 02 116 3566089-481-8976

LINE : @baannavilit

EMAIL : baannavilitshop@gmail.com

Copyright ® 2019 baannavilit.com

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่