บ้านนาวิลิตร่วมบริจาคข้าวเหนียวหอมภูพานในโครงการ Food For Fighters ข้าวเพื่อหมอ


2020-04-27 11:24:13
#บ้านนาวิลิต #ออร์แกนิค #ข้าวสาร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา ร้านบ้านนาวิลิต ได้นำข้าวเหนียวหอมภูพานออร์แกนิคจำนวน 500 กิโลกรัม สนับสนุนให้กับร้านอาหารเพื่อนำไปทำอาหารเข้าร่วมโครงการ #FoodForFighters #ข้าวเพื่อหมอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดส่งเสบียงสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้วิกฤต COVID-19 ที่กำลังถาโถมอยู่ในปัจจุบันนี้ #บ้านนาวิลิต ขอขอบคุณและขอเป็นแรงใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้มีอาหารที่ดี มีคุณประโยชน์ครบ 5 หมู่ และอิ่มท้อง พร้อมฝ่าฟันวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน ?


SHOP INFO

ข้าวมะลิแดง ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิ ข้าวเล็บนก ข้าวกันตัง น้ำตาลโตนด น้ำตาลอ้อย น้ำผึ้งป่า เกลือทะเล ฯลฯ 

ONLINE STORE

Baannavilit Shopee

ติดต่อ

TEL : 02 116 3566089-481-8976

LINE : @baannavilit

EMAIL : baannavilitshop@gmail.com

Copyright ® 2019 baannavilit.com