0

บ้านนาวิลิตขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ปรับขึ้นราคาข้าวสาร

บ้านนาวิลิตขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ปรับขึ้นราคาข้าวสาร


2020-03-05 08:47:02

บ้านนาวิลิต ถือกำเนิดมาจากการทำนา วิถีแห่งข้าวได้สอนให้

เราเรียนรู้ความสำคัญของการปลูก การเก็บเกี่ยว การแบ่งปัน

และเนื่องจากข้าวสารปีนี้เป็นข้าวฤดูกาลใหม่ที่มีค่าใช้จ่าย

ในการปลูก การผลิต และการเก็บเกี่ยว ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

ทางเราจึงขอปรับเพิ่มราคาใหม่ โดยมีผลตั้งแต่

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป