บ้านนาวิลิตขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ปรับขึ้นราคาข้าวสาร


2020-03-05 08:47:02
#บ้านนาวิลิต #สินค้าออร์แกนิค #ออร์แกนิค #ผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิค #สินค้าบ้านนาวิลิต #ข้าวสารออร์แกนิค #ข้าวสาร #โปรโมชั่นบ้านนาวิลิต

บ้านนาวิลิต ถือกำเนิดมาจากการทำนา วิถีแห่งข้าวได้สอนให้

เราเรียนรู้ความสำคัญของการปลูก การเก็บเกี่ยว การแบ่งปัน

และเนื่องจากข้าวสารปีนี้เป็นข้าวฤดูกาลใหม่ที่มีค่าใช้จ่าย

ในการปลูก การผลิต และการเก็บเกี่ยว ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

ทางเราจึงขอปรับเพิ่มราคาใหม่ โดยมีผลตั้งแต่

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

SHOP INFO

ข้าวมะลิแดง ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิ ข้าวเล็บนก ข้าวกันตัง น้ำตาลโตนด น้ำตาลอ้อย น้ำผึ้งป่า เกลือทะเล ฯลฯ 

ONLINE STORE

Baannavilit Shopee

ติดต่อ

TEL : 02 116 3566089-481-8976

LINE : @baannavilit

EMAIL : baannavilitshop@gmail.com

Copyright ® 2019 baannavilit.com