ข้าวสารบ้านนาวิลิต กับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เครื่องหมาย Q


2020-08-25 15:13:49
#บ้านนาวิลิต
#ออร์แกนิค
#ข้าวสารออร์แกนิค
#สินค้าออร์แกนิค
#ข้าวสาร
#รับรองมาตราฐานQ

          

          เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา..


บ้านนาวิลิตร่วมกันกับกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ ม.3 อาจสามารถ (บ้านบุงเบา) ยื่นเรื่องขอ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร "Q" เพื่อแสดงว่า สินค้าข้าวสารของเรานั้น มีคุณลักษณะทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐานทั่วไปด้านความปลอดภัย เช่น สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน รวมทั้งมีการตรวจประเมินระบบการผลิตหรือกระบวนการผลิตว่าผู้ผลิตมีความ สามารถในการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอได้ตาม มาตรฐานสินค้า โดยครั้งนี้ทางเราได้เครื่องหมายการรับรองแบบมาตรฐานทั่วไป เราชาวบ้านนาวิลิตและกลุ่มเกษตรกรบ้านบุงเบา ยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้คงคุณประโยชน์ต่างๆที่ดีไว้ของข้าวสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน เพราะสุขภาพดี มีขายที่บ้านนาวิลิต...


SHOP INFO

ข้าวมะลิแดง ข้าวสังข์หยด ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิ ข้าวเล็บนก ข้าวกันตัง น้ำตาลโตนด น้ำตาลอ้อย น้ำผึ้งป่า เกลือทะเล ฯลฯ 

ONLINE STORE

Baannavilit Shopee

ติดต่อ

TEL : 02 116 3566089-481-8976

LINE : @baannavilit

EMAIL : baannavilitshop@gmail.com

Copyright ® 2019 baannavilit.com

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่